Новини

Великденска изложба
Открит урок по проект "Твоят час"
Фестивал на културата в град Земен
Вечер на ромския фолклор
Обучение в гр. Перник по проекта "Всеки ученик ще бъде отличник"