За нас

За нас

Училището в село Раждавица е създадено през 1843 година като килийно училище, в стая на гърба на селската фурна (сегашният двор на черквата). Първоначално в школото през месец октомври са се записали четирима ученика. Първият учител е даскал Максим от гр. Кюстендил, а по-късно това са Лазар Попниколов, Стамен Ямборски, Георги Маринов и Алеко Раждавички.

След освобождението от османско иго, първият учител бил Христо Грънчаров от с. Соволяно. Сегашната сграда на училището е построена през 1937 г. със съдействието на тогавашния кмет Христо Балджиев. През 1963 година училището празнува 120 годишнина от създаването си. Тогава е  наградено с  орден “Кирил и Методий” - І степен от Министерството на образованието, парични и предметни награди. По това време директор е Владимир Иванов. По същото време са построени спортните площадки и складовите помещения, с активното  участие на ученици и родители.  Към училището е сформиран хор за школувано пеене и духов оркестър, които се водят от г-жа Анастасия Петрова. Училищната сграда е разполагала с оборудвани кабинети по физика, химия, биология, трудово обучение и модерен физкултурен салон.  В парадния двор е съществувала “алея на отличниците”.

През 1969 година към училището е открито модерно общежитие, в което са настанени ученици с ревматични и сърдечни заболявания от цялата страна. Тогава училището се преобразува в климатично. За целта са оборудвани медицински кабинети - един в училищната сграда и един в общежитието. Директор е Тодор Илиев. От 1981 година училището е с нов статут  - училище с общежитие за социално слаби ученици, предимно от Югозападна България. Директор е Йордан Момчилов.

През септември 1996 година се сливат училищата в село Раждавица и село Долно Уйно. Статутът на учебното заведение се запазва.

През 1998 година училището спечелва проект по линия на ФАР на тема “Комплект дидактически инструментариум по български език за ученици-билингви от І-ІV клас “. Оборудван е модерен кабинет по български език. Директор е Виолета Стоянова.

От 2000 година училището е преобразувано в начално. В него продължават да се обучават ученици от социално слаби семейства, предимно от ромски произход.

Днес Директор на училището е Антоанета Веселинова. В него се обучават над 100 деца от първи до четвърти клас и една подготвителна група, съгласно статута на училището. Базата на училището разполага с добре оборудвани класни стаи, библиотека, компютърен кабинет, просторен двор и място за игри. Към училището има общежитие, където са осигурени добри битови условия и здравословно хранене.

В училището работи високовалифициран училищен колектив, който се грижи денонощно за здравето, възпитанието и обучението на учениците, отдава и полага всеотдаен труд за формирането на личности - достойни граждани на Република България.