За нас

За нас

Училището в село Раждавица е създадено през 1843 година. Помещава се в стара сграда - частна собственост, която е предоставена от виден общественик. Първоначално в школото са се записали четирима ученика. Първият учител е даскал Максим, а по-късно това са Лазар Попниколов, Стамен Ямборски, Георги Маринов и Алеко Раждавички.

След освобождението първият учител бил Христо Грънчаров от с. Соволяно. Сегашната сграда на училището е построена през1937 г. със съдействието на тогавашния кмет Христо Балджиев. През 1963 година училището празнува 120 годишнина от създаването си. Тогава е  наградено с  орден “Кирил и Методий” - І степен от Министерството на образованието, парични и предметни награди. По това време директор е Владимир Иванов. По същото време са построени спортните площадки и складовите помещения, с активното  участие на ученици и родители.  Към училището е сформиран хор за школувано пеене и духов оркестър, които се водят от г-жа Анастасия Петрова. Училищната сграда е разполагала с оборудвани кабинети по физика, химия, биология, трудово обучение и модерен физкултурен салон.  В парадния двор е съществувала “алея на отличниците”.

През 1969 година към училището е открито модерно общежитие, в което са настанени ученици с ревматични и сърдечни заболявания от цялата страна. Тогава училището се преобразува в климатично. За целта са оборудвани медицински кабинети - един в училищната сграда и един в общежитието. Директор е Тодор Илиев. От 1981година училището е с нов статут  - училище с общежитие за социално слаби ученици, предимно от Югозападна България. Директор е Йордан Момчилов.

През септември 1996 година се сливат училищата в село Раждавица и село Долно Уйно. Статутът на учебното заведение се запазва.
През 1998 година училището спечелва проект по линия на ФАР на тема “Комплект дидактически инструментариум по български език за ученици-билингви от І-ІV клас “. Оборудван е модерен кабинет по български език. Директор е Виолета Стоянова.
От 2000 година училището е преобразувано в начално. В него продължават да се обучават ученици от социално слаби семейства, предимно от ромски произход.

Днес училището разполага с добре оборудвани класни стаи, библиотека, компютърен кабинет, просторен двор и място за игри. Към училището има общежитие, където са осигурени добри битови условия и здравословно хранене.