Подготвителна група 5-6 годишни

Подготвителна група 5-6 годишни

Подготвителна група 5-6 годишни

В подготвителната група режимът и организацията са като в класовете на началния етап. Заниманията на децата са разпределени в часове, между които има междучасия. Играта не е основен, а съпътстващ елемент от процеса. Децата имат осигурена храна безплатно. Храненията са две - закуска и обяд. За децата основната грижа се поема от един класен ръководител - г-жа Мариела Димитрова. Осигурен е медицински контрол,  прилага се филтър.