Обществен съвет

Обща информация

председател:  Лиляна Славчева Сашова - представител на родителите

членове:
Нели Любенова Петкова - представител на финансиращия орган
Анна Живкова Славчева - представител на родителите
Златка Емилова Веселова - представител на родителите
Милена Руменова Шипарова - представител на родителите