Обществен съвет

Обща информация

председател:  Веселин Райчев - представител на родителите

членове:
Нели Петкова - представител на финансиращия орган
Лиляна Сашева - представител на родителите
Мариана Симеонова - представител на родителите
Анка Сашева - представител на родителите

резервни членове:
Стоян Стоянов - представител на финансиращия орган
Димитър Танев - представител на родителите
Бойка Асенова - представител на родителите
Йорданка Александрова - представител на родителите