Прием в НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Училищен план-прием за учебната 2023/2024:

1. Брой на паралелките в I клас – 1
2. Брой на местата в паралелките – 24
3. Прием в подготвителна група 5-6 годишни