Уникални находки на повече от век

Уникални находки на повече от век

Уникални находки на повече от век

При разчистването на един от складовете в училището ни, на бял свят излязоха уникални документи, някои от които на повече от век. Най-старият от тях е Главна книга от 1897-ма година. Има няколко свидетелства за завършено четвърто отделение от началото на ХХ век. Особен интерес предизвиква служебното съобщение от 1908-ма година  „до господина Христо Тасковь“, че ако „още от утре неговото дете Велика не почне да дохожда редовно на училище, ще бъде глобен с 40 лева“.

Допирът с историята неминуемо предизвиква въпроси за преходността на човека и вечността на идеите.Въпроси, които иначе, улисани в забързаното си ежедневие, рядко си задаваме.