Летен лагер на х. "Яна"

Летен лагер на х. "Яна"

Летен лагер на х. "Яна"

Поредното незабравимо лято за нашите ученици!
Благодарим ви, Джак, Елсби и Лора!
Благодарим на Елейн, Линзи, Дейвид и Нюла от Ирландия, на Карин, Дърк и Джоана от ЮАР, на Сирпа от Финландия, на Томас от Франция, на Славена, Пепа и Тони от България! На персонала на х. "Яна" - Лозка, Атанаска и Стефан!
Обичаме ви! До нови срещи!

 

 

-