"Ние вече сме грамотни"

"Ние вече сме грамотни"

"Ние вече сме грамотни"

След месеци на усилен труд, упоритост, много прочетени и изписани страници, най-после дойде и време за забавление – Празника на буквите! 

Под мотото „Ние вече сме грамотни“ премина празника на буквите в 1-ви клас в Н„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Раждавица. Първокласниците заявиха уверено, че вече са грамотни и могат сами да четат и пишат. Цяла година те полагаха усилия да научат българската азбука. Водени от своите учители и подкрепяни от родителите, те овладяваха тайните на буквите и вече гордо могат да кажат „Всички букви знаем – можем да четем и пишем!”