Обучение в гр. Перник по проекта "Всеки ученик ще бъде отличник"

Обучение в гр. Перник по проекта "Всеки ученик ще бъде отличник"

Обучение в гр. Перник по проекта "Всеки ученик ще бъде отличник"

Обучение на тема "Овластяване и мотивиране на родителите за по-активно участие в училищния живот и повишаване на компетенциите на училищните екипи за работа в мултикултурна среда" по проект "Всеки ученик ще бъде отличник", се проведе в Основно училище "Св. Константин Кирил Философ" в гр. Перник. Присъстваха представители на училища от Югозападна България, които обмениха помежду си опит, проблеми, идеи. Лектор на обучението бе д-р Венелин Стойчев.

 

 -